דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

האם המדינה חייבת לנהל משא ומתן עם ההסתדרות בנוגע לתקן כוח האדם בבתי החולים?

עס"ק 400005/98 ההסתדרות הכללית והוועד הארצי של עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים נ' מדינת ישראל

 

המערערת (ההסתדרות) דרשה מהמדינה להוסיף תקן לכוח האדם עבור עבודה המתבצעת ע"י עובדי מינהל ומשק בבתי החולים. המדינה סירבה לנהל משא ומתן עם ההסתדרות בנושא התקן. בית הדין דחה את תביעת ההסתדרות וקבע, כי נושא תקן כוח האדם אינו מן הנושאים שלגביהם קיימת חובה לנהל משא ומתן בהתאם להסכם הקיבוצי.

 

בית הדין הארצי: צדדים להסכם קיבוצי חייבים לנהל משא ומתן לשם חידוש ההסכם, לגבי הנושאים הכלולים בהסכם הקיבוצי החל עליהם. נושא תקן כוח האדם אינו נכלל בהסכמים הקיבוציים החלים על עובדי מינהל ומשק. זאת ועוד, מעסיק אינו חייב לנהל משא ומתן קיבוצי בנושאים הנוגעים לניהול המפעל והעסק ואשר אין להם נגיעה ישירה או משמעותית לעובדים.

 

המדינה היא הגורם המחליט בנושא תקן כוח האדם בשירות המדינה. על-אף האמור, רשאית המדינה לשאת ולתת עם ארגוני העובדים בנושאים אלה. אולם אם החליטה המדינה שלא לשתף את ארגוני העובדים ולשאת ולתת עמם לגבי החלטותיה בנושא התקינה, עדיין מוטלת עליה החובה לנהל משא ומתן לגבי ההשלכות שיש לנושא התקינה על תנאי העבודה של עובדי מינהל ומשק ועל יחסי העבודה בבתי החולים הממשלתיים.

 

לגבי זכותה של ההסתדרות לשבות קבע בית הדין: "חירות השביתה הוכרה במשפט הישראלי כזכות יסוד הלכתית והינה חלק, בין היתר, מזכות ההתאגדות". המדינה רשאית להוציא לפועל החלטות בנושא תקן כוח אדם ואילו לעובדים קמה הזכות לשבות לגבי נושאים שלגביהם הם רשאים לדרוש שינוהל עמם משא ומתן. במקרה שהמשא ומתן אינו צולח תהיה ההסתדרות רשאית להכריז על שביתה.

 

ההחלטה ניתנה ביום 23.1.00.


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ